مسلم ابدالی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۷۹۲
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۳/۰۲
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۴۲۹۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۷۵۸۲
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی