علی اکبر روستا کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۳۰۳۴
اعتبار: ۱۳۸۶/۰۹/۲۰ غیرفعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۸/۱۱
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۴۲۲۷۴۵۴ ۰۷۱۲-۰۹۱۲۳۷۲۲۱۷۶
تلفن همراه:
رشته کارشناسی: دامپروری و دامپزشکی

  • درحال بروز رسانی