علیرضا صفری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۱۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۶/۰۶
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۳۰۱۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۱۱۶۸۰
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی