حسین کریمی راد کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۵۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۱۱/۲۰
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۵۶۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۹۰۹۴
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی