عبدالحسین طوطیائی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۳۳۷۲
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۴۴۷۸۲۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۱۲۰۹۶
رشته کارشناسی: ‫محیط زیست طبیعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی