مهرزاد ابراهیمی کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۴۸۵۳
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۲/۲۲
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۲۹۷۶۲۲۴۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۲۰۰۲۴۳
رشته کارشناسی: ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی