ابراهیم ناظمیان کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۷۷۸۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۳/۰۲
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۰۶۲۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۹۷۷۸۸
رشته کارشناسی: معماری و تزئینات داخلی

  • درحال بروز رسانی