سیدحسن موسوی کارشناس ‫تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت
شماره پروانه: ۶۹۹۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۲/۲۰
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۲۵۰۱۱۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۶۶۵۳۳۲
رشته کارشناسی: ‫تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی