سمیر مر کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۲۸۰۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۴۲۱۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۸۷۴۰۱
رشته کارشناسی: امور بانکی

  • درحال بروز رسانی