ایرج فصیحی شیره جین کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۶۱۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۰۴/۰۷
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۶۲۸۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۷۵۰۵۸۹
رشته کارشناسی: ‫تاسیسات ساختمانی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی