محمد حسن اسدی سر یزدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۶
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۲/۰۳/۱۱
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۷۳۴۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۰۱۷۴۷
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی