محمد رضا طایفی پارچیلو کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۷۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۵/۱۵
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۶۲۷۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۷۱۳۹۰۱
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی