سجاد روشن لاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۱۵۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۷۵۴۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۱۴۵۷۰
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی