علیرضا محمدی بهمن بیگلو کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۴۳۵۵
اعتبار: ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۹/۲۴
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۲۶۲۳۰۲۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۰۸۹۷۲۲
رشته کارشناسی: روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی

  • درحال بروز رسانی