محمدعلی مهرعلی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۸۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۶۱۳۴۴۵۴۸۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۱۱۷۹۴۶
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی