حسین مؤمن زاده کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۳۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۲/۱۱/۰۲
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۷۸۷۸۷۹
تلفن همراه: ۰۹۳۶۹۳۶۰۵۳۶
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی