حمید عراقی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۱۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳
استان: یزد
شهر: اردکان
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۲۲۸۱۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۲۸۱۲۱
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت. - تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی). - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی.
  • درحال بروز رسانی