جهان باز عشایری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۴۸۳
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۰۲/۲۸
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۴۱۵۰
رشته کارشناسی: امور ثبتی و نقشه‌ برداری

  • درحال بروز رسانی