علی اکبر دهقان طزر جانی کارشناس باستان شناسی و حفاظت آثار باستانی
شماره پروانه: ۱۱۵۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۳/۱۰/۲۸
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۴۳۲۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۵۳۹۵۴
رشته کارشناسی: باستان شناسی و حفاظت آثار باستانی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی