محمد ارشادی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۷۵۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۱۰/۱۸
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۲۶۷۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۰۰۹۵
رشته کارشناسی: امور مالیاتی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی