مسعود کشتزاری کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۵۴۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۴۰۹۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۴۷۳۹۶
رشته کارشناسی: برق‌، الکترونیک و مخابرات
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی