ابو طالب مدرسی کارشناس ‫علوم آزمایشگاهی
شماره پروانه: ۶۲۹۰
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۶/۰۸
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۸۱۲۲۵۳۶۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۱۳۶۰
رشته کارشناسی: ‫علوم آزمایشگاهی

  • درحال بروز رسانی