حسین شاکری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۳۵۵
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۹۲۶۴۱۴
تلفن همراه: ۰۹۳۶۹۶۹۷۱۸۶
رشته کارشناسی: امور ثبتی و نقشه‌ برداری
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی