جهانبخش محمدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۲۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۹/۲۹
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۱۹۲۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۱۶۵۹۶۸
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی