مرجان اسدی کارشناس ‫علوم آزمایشگاهی
شماره پروانه: ۳۳۲۳
اعتبار: ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۱۰/۲۴
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۰۵۱۲۰
رشته کارشناسی: ‫علوم آزمایشگاهی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی