سیده شهره نصیرالحسینی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۶۳۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳-۸۲۲۹۹۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۶۶۹۹۱
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی