سمیه رمضان زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۵۲۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۷۲۸۴۳۰-۰۹۱۵۳۸۴۶۴۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۴۶۴۹۳
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی