علی زارع میرک آباد کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۶۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۴۵۱۱۶۲۳ _ ۰۳۵۳۲۵۲۱۲۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۱۱۶۲۳
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی