محمدرضا آقائی میبدی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۹۵۰
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۴۵۳۸۵۵۴ _ ۰۳۵۳۲۳۵۴۱۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۳۸۵۵۴
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی