مجتبی عبدلی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۹۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۵۹۹۴۵۸ _ ۰۳۵۳۶۳۰۵۰۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۹۹۴۵۸
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی

  • درحال بروز رسانی