شاهرخ فرخی خانقاه کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۷۵۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۴۷۵۰۲
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی