محمد روحانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۸۴۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۰۰۲۰۰۳۴ _ ۰۳۵۳۵۲۱۳۷۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۰۲۰۰۳۴
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی