سعید زارعی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۵۷۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۶۸۵۴۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۸۸۸۰
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی

  • درحال بروز رسانی