منصور مقدسی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۸۶۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۹۳۶۰۹۱۷۷۴۱ _ ۰۶۶۴۲۵۳۵۱۷۶
تلفن همراه: ۰۹۳۶۰۹۱۷۷۴۱
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی

  • درحال بروز رسانی