پروین رکابی زاده کارشناس
شماره پروانه: ۲۸۰۴
اعتبار: ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ عدم تمدید
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۵/۳۰
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۴۴۴۲۷۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۰۵۳۰۷
رشته کارشناسی:
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی