محمدحسین صباغی فیروز آبادی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۶۸۴۳
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ بایگانی راکد
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
استان: یزد
شهر: میبد
تلفن موسسه: ۰۳۵۲۷۷۴۴۵۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۵۴۱۱۶
رشته کارشناسی: ‫امور آب
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی