نوح معظمی کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۲۳۲۴
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ عدم تمدید
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۲/۰۶
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۱۹۸۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۵۶۱۸۱
رشته کارشناسی: گاز و گازرسانی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی