رضا رنجبرزاده کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۱۴۳
اعتبار: انصراف
تاریخ صدور پروانه:
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۴۲۲۲۱۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۷۵۶۹۱
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی