محمد فدائی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۹۴۲۹
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ انصراف
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۶۴۴۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۹۵۱۹۰
رشته کارشناسی: ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

  • درحال بروز رسانی