مهدی فیل سرائی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۵۲۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۹۶۹۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۶۹۲۱۷
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی