هادی محمدی کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۲۰۱۷
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ انصراف
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۰۹/۳۰
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۴۹۳۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۹۱۶۴۵
رشته کارشناسی: گاز و گازرسانی

  • درحال بروز رسانی