محمدعلی نکوئی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۶۷۶
اعتبار: انصراف
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۱۱/۰۷
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۲۲۴۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۳۲۸۵۴
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی