علی کریمی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۴۹۲
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ غیرفعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۰۳/۰۳
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۰۰۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۸۱۱۵۲
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی