شهاب اقبالی شاه اباد کارآموز کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه:
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۱۷۶۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۲۲۳۰۱۷
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی