منصور هیبتی کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۳۸۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۴۳۴۳۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۲۴۶۹۸
رشته کارشناسی: اسلحه شناسی و مهمات

  • درحال بروز رسانی