رضا تیهو جورشری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۵۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۴۴۲۲۷۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۳۱۳۸۹۵
آدرس موسسه: چله خانه ک رسومی ک مقیمی