الهه پاسالاری کلکو وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۵۵۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۱۰/۱۸
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۸۱۳۲۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۶۷۶۴
آدرس موسسه: قم دور شهر ک ۸ پ ۶۲