احمد محزون شیشه گورابی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۳۸۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۴۵۵۷۸۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۴۹۶۰۷۶
آدرس موسسه: گیلان-رشت- کوچصفهان ابتدای کمربندی مجتمع باران بلوک ?c واحد??