احسان چراغی عبدالملکی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۰۳۹۶
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۶/۳۰
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL