زینب جانعلی زاده چناری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۶۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۴۰۸۵۷۲
آدرس موسسه: